İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Gönenç Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde “Akreditifte Hile Kuralı” başlıklı yüksek lisans çalışması tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde akademik hayatına devam eden Gönenç Demir, doktora çalışmalarını Türk Ticaret Kanununun 515. maddesinde düzenlenmiş olan Dürüst Resim İlkesi konusunda sürdürmektedir.

Başta Şirketler Hukuku, Bağımsız Denetim, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Akreditif İşlemleri, INCOTERS, CISG, Kıymetli Evrak Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında yazılmış makalesi bulunan Araş. Gör. Gönenç Demir halen Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanlığına devam etmekte olup, tüm bu alanlarda ofisimize danışmanlık sunmaktadır.

Gönenç Demir, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.