Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.

Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

DMR Hukuk Bürosu olarak Rekabet Hukuku alanında verdiğmiz bazı hizmetler;

  • Tanıma Tenfiz Davaları,
  • Uluslararası Çocuk kaçırma davaları,
  • Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimleri, Ad hoc Tahkimler,
  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak,
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayettebulunmak,
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek,
  • Rekabet ihlallerini şikayet ve takip etmek,
  • Dağıtım (distribution) anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek,
  • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek.