Anayasa Hukuku devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini bunların birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralların tümüdür.

Anayasa Hukuku bir iç kamu hukuku olarak devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini inceleyen bir disiplindir.

DMR Hukuk Bürosu olarak; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru alanında avukatlık hizmeti veriyoruz.