İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

DMR Hukuk Bürosu müvekkilleri için pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktadır. Müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini minimize etmeleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda destek olmaktadır. Hukuk Büromuz bu çerçevede her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili ihtiyaçlarında müvekkillerine çözümler üretmekte, gerekli olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini İdare ve Vergi Mahkemelerinde temsil etmektedir. Ayrıca, müvekkillerimizin yurt içinde veya dışında gerçekleştirecekleri yatırımların her türlü teşvikleri için kişiye özel çözümler sunmaktadır.

“İdare Hukuku” kapsamındaki bazı hizmetlerimiz;

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaları,
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları,
 • İmar davaları,
 • Kamu ihale işlemleri
 • Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
 • Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları,
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü,
 • Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları