Borçlar Hukuku, borç ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Borcun içeriğini oluşturan eylem, bir davranışta bulunmak, bir davranıştan kaçınmak veya bir şey vermek biçiminde görülür.

Bir edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu, borcunu ifa etmezse alacaklı, devlet zoruyla alacağını veya alacağın yerine geçecek olan parayı elde etme hakkına sahiptir. Buna borçlunun sorumluluğu denir. Borçlu, borcunun yerine getirilmesinden mal varlığı ile sorumludur.

İki veya daha çok kişi arasında var olan ve bir taraf öbür tarafa karşı bir şey yapmak veya yapmamak veya bir şey vermekle yükümlü kılan hukuk ilişkisine “borç ilişkisi “ denir. Üç unsurdan oluşur; borçlu, alacaklı, edim. Borç ilişkisi kendiliğinden ortaya çıkmaz. İlişkiyi doğuran hukuki bir sebep bulunmalıdır.

Borç ilişkisini doğuran sebebe borcun kaynakları denir. Bunlar;
– Sözleşme,
– Haksız eylem,
– Sebepsiz mal edinmedir.

DMR Hukuk Bürosu olarak:

  • Sözleşmeler, sözleşmelerin ifasından doğan davalar
  • Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı
  • Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar
  • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan ) doğan tazminat davaları

Ayrıca basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları gibi Borçlar Hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.