Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku ile ilgili Kanunun amacı; işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

DMR Hukuk Bürosu olarak; İşveren ile Sendika İlişkileri içinde uzlaştırma ve arabuluculuk hizmetleri vermekteyiz.