Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1970-1975 yılları arasında Fransa’da Aix-Marseille Üniversitesi’nde İş Hukuku üzerine doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Fevzi Demir, 1977 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevine başladı.

1978-1979 ders yılında İsviçre Hükümeti’nin davetlisi olarak Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalıştı. Dokuz Eylül İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olarak 1982 yılında Doçent, 1989 yılında Profesör oldu. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı sıfatıyla emekli olduktan sonra Yaşar Üniversitesi’ne geçti.

Başta İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Anayasa Hukuku, Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar ile Etkin Demokratik Hukuk Devleti olmak üzere bu alanlarda yazılmış birçok kitabı ve makalesi bulunan Prof. Dr. Fevzi Demir halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak öğretim üyeliğini devam ettirmekte olup, ayrıca 1983 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının  Resmi Arabuluculuk görevini sürdürmekte ve tüm bu alanlarda ofisimize danışmanlık sunmaktadır.