DMR Hukuk Bürosu, Ticaret Hukuku alanında, şirketlerin proje bazlı çalışmaları; genel kurul ve yönetim kurulu kararları, hisse devri ve sermaye artışları, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi gibi gerek yerel gerekse uluslararası iş ortaklarınızla ve müşterilerinizle yapacağınız anlaşmaların etkin ve uygulanabilir olması için sizlere geniş ölçüde hukuki destek sağlamaktadır.

Günümüzde üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen Ticaret Hukukunun da önemi her geçen gün artmakta ve uluslararası boyutta çözüm üretme kaçınılmaz olmaktadır. Bizlerde hızla değişen koşullar karşısında, şirketler hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklikler takip edilerek, yeni yürürlüğe giren mevzuatları müvekkillerimize  iletmekteyiz.

DMR Hukuk Bürosu, şirket kuruluşu, birleştirilmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, sermaye artırması ya da azalması gibi hukuki noktalarla ilgili olarak şirketleri bilgilendirmekte, süreçleri baştan sona takip etmekte, bu konularla ilgili şirket yönetim kurullarının almaları gereken kararları ve gerekli belgeleri şirketler adına hazırlamakta, genel kurul evraklarını hazırlayarak ve tescil ve ilanını takip ederek süreci sonuçlandırmakta, şirketlerin yabancı ya da yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin hazırlanması ve yürütülmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak sözleşmelerin yeni kanunlar ile uyumlu hale getirilmesini sağlayıp şirketlerin yasal değişikliklerden en az şekilde etkilenmesine, lehe ve aleyhe kanun değişikliklerinden haberdar olunması sağlanmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 • Birleşmeler ve Devralmalar
 • Durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması
 • Yerli ve uluslararası ticari sözleşmeler
 • Proje finansmanları ve teminatlar
 • İş Ortaklığı (Joint-venture) sözleşmeleri hazırlanması
 • Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmaları
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
 • Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi
 • İlgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Sermaye artırımı ve azaltımı
 • Uluslararası işlemlerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık
 • Şirketlerin konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırılması hususunda hukuki danışmanlık
 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmeleri, oy sözleşmelerinin hazırlanması müzakere edilmesi
 • Ticari davaların takibi gibi Ticaret ve Şirketler Hukuku konularındaki bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşabilir, hukuki danışmanlık hizmetleri sunabiliriz.