İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi ve ardından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Av. Direnç Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde yüksek lisans çalışmasına başlamış ve yüksek lisans tezini Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı üzerine hazırlamıştır.

Av. Direnç Demir, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.