İş hukuku, tüm iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı değildir. Örneğin kamu yönetiminde devlete bağlı olarak çalışan memurların iş ilişkileri iş hukukunun değil, idare hukukunun kurallarıyla düzenlenir. İş Hukuku önceleri özel bir hukuk dalı olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde “Karma, bağımsız ve kendine özgü” bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir.

 İşçi 3 açıdan işverene bağımlıdır. Bunlar; teknik, ekonomik ve hukuki bağımlılıktır. İşçinin işverene işin yapılması ile yürütüm biçimi ve koşulları yönünden bağlı olması teknik, işgörmesi karşılığında işverenden düzenli ve sürekli bir gelir elde etmesi ekonomik, denetim ve yaptırım yetkileriyle de donatılmış bulunan işverenin gözetimi ve yönetimi,otoritesi altında işgörmesi ise hukuki bağımlılığı ifade eder.
 Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu’nun düzenleme alanına hangi işler ve iş ilişkilerinin, kimlerin ve hangi işyerlerinin girdiği önem taşımaktadır.

DMR Hukuk Bürosu, şirketlerin çalışanlarıyla olan ilişkilerini hukuki ihtilafın oluşmasını önleyici hukuk hizmetleri sunarak gelişmesini sağlamaktadır.

İş hukuku alanında şirketlere sunulan hizmetlerin hata maliyetlerini en aza indirmek ve şirketlerin kanuna uyum kalitesini yükseltmek misyonumuz olarak belirlenmiştir.

Bireysel İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak, hizmet verdiğimiz şirketlere çalışanlarının görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Alt İşverenlik Sözleşmeleri, eğitim sözleşmeleri başta olmak üzere, tüm alt işverenlik sözleşmeleri ile İş Hukukunu ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gibi konularda şirketlere hukuki hizmetler sunmaktayız.

İşe Alım ve İşten Çıkış Süreci, DMR Hukuk Bürosu tarafından şirketlere çalışanların alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar olan aşamalarda hukuki danışmanlık desteği sağlanması yolunda olmaktadır. İbraname, Fesih Bildirimi, Tutanak tanzimi konularında destek verildiği gibi istifa işlemleri dahil olmak üzere tüm çıkış işlemlerinde imzalatılan evraklar hukuk denetiminden geçirilmektedir.