DMR Hukuk Bürosu olarak, müşterilerimize imzaladıkları sözleşmelerin sigorta hükümlerini inceleyip raporlama, sözleşmenin müşterimiz tarafından yazılması gereken hallerde ise sigorta hükümlerinin oluşturulması ve hasar sürecinde müşterilerimizin yaşanabilecekleri sorunların yetkili merciler nezdindeki yasal takibi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Günümüzde, taahhüt işlerinden, hizmet sözleşmelerine, kiralamadan, satın almaya kadar birçok alanda yapılan sözleşmeler taraflara aynı zamanda sigorta yaptırma alanında da belli yükümlülükler getirmektedir. DMR Hukuk, müşterilerimizin imzalamayı düşündükleri veya imzalamış oldukları sözleşmelerin bu hükümlerini inceleyerek bu konuda bir rapor sunmakta ve talep edildiği takdirde bu hükümlere uygun sigorta teminat tasarımını yapmaktadır.

Yine aynı şekilde,  müşterilerimiz imzalayacakları sözleşme ile beraber, karşı taraftan bir takım sigorta gereklilikleri talep ediyorlarsa, isteklerine uygun içerikte bir sigorta yapılmasını gerektirecek sigorta hükümlerini sözleşmenin geri kalanı ile uyumlu bir dil kullanarak oluşturabiliyor, yine müşterilerimizin talebi doğrultusunda anlaşmanın diğer tarafının yaptırdığı sigortaların sözleşme hükümlerine uygunluğunu denetleyebiliyoruz.

Çalıştığımız firmaların, sigorta poliçeleri bizden tanzim edilmiş olsun olmasın, hasar taleplerinde sigorta şirketleriyle düştükleri anlaşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla, gerek sigorta şirketleriyle direkt olarak, gerekse “Sigorta Tahkim Komisyonu” veya yetkili mahkemeler nezdinde yürütülmesi gereken müzakereleri ve yasal işlemleri takip ediyoruz.

Bu hususta müşterilerimizin birlikte çalıştığı hukukçulara sigortacılık ve sigorta hukuku alanında danışmanlık hizmeti verebildiğimiz gibi, işlemlerin tamamını kendi bünyemizde bulunan veya anlaşmalı olduğumuz avukat ve hukukçular vasıtasıyla biz de yürütebiliyoruz.

Sigorta & Reasürans ile ilgili olarak size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz;

  • Sigorta Hukuku ihtilaflarında Şirketler lehine çözüm süreçlerinin takibi
  • Şirketlerin Hukuksal süreçlerinin güncel İçtihat – Mevzuata uygunluğunun kontrolü
  • Hukuk – Rücu süreçlerinin analizi, Rücu kaçaklarının tespiti ile proje ve dış kaynaklı çözümlerle süreçlerin iyileştirilmesi
  • Şirket ihtiyacı ve talebi ile Arabuluculuk – Sulh süreçlerinin geliştirilerek takibi
  • Şirketlerin dış kaynaklı Hukuk – Rücu operasyonlarının denetimi ve raporlanması
  • Şirketlerin sözleşme ve operasyon detaylarının hukuka uygunluğunun kontrolü ve uyarlanması
  • Şirketlere sektörel uygulamalar ile operasyon detayları ile ilgili anlık veri akışı sağlanması