Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkanı sunmaktadır.

Dava Vekilliği Hizmetleri;

 • Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
 • Ayıplı Mallardan doğan davalar
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Devre tatillerden doğan davalar
 • Garantili mallardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
 • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

Danışmanlık Hizmetleri;

 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 • Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi.