İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktayız. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

İlaveten hukuki yardım alma ihtiyacı duyan bireylerin, şirketlerin ve bankaların uluslararası kanunlarla korunan alacakları da dâhil olmak üzere her türlü alacaklarının icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibini de DMR Hukuk Bürosu olarak sağlamaktayız.

Bireylerin, şirketlerin ve bankaların piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono, kredi, kredi kartı, ipotek gibi farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemleri, özellikle haciz baskısını kullanarak yerine getirmek suretiyle, tahsilâtını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak, kimi zaman oluşan tahsilât imkânsızlığı halinde ise, aciz belgesine bağlamak da hukuki hizmetlerimiz arasındadır.

DMR Hukuk Bürosunda İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 • İflas Erteleme
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi, konkordato, tasarrufun iptali davası, ihtiyati haciz
 • Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip İşlemleri
 • İpotek, rehin işlemleri, konması ve kaldırılması
 • İlamlı, İlamsız Takip İşlemleri
 • Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri
 • İcra Mahkemelerinde Görülen İşler Ve Davalar
 • İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri
 • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit