Fikri Mülkiyet Hakları Mevzuatı, telif hakları ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini yaratan eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeler ile icracı sanatçıların, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını içeren komşu hakları (bağlantılı haklar) korumak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeleri içerir. Sınai mülkiyet hakları ise, ticari marka, patent, tasarım, faydalı model, biyoteknolojik ürünler ve ek koruma sertifikaları gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.

DMR Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayarak hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli davaları açmaktadır.

DMR Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları, kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmalar, teknik yardım anlaşmaları, teknoloji transferi anlaşmaları, yönetim anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları ve franchise anlaşmalarının müzakere edilmesi ve hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.